Content-top

Algemene voorwaarden

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@plastidip.nl. 

Behandeling persoonsgegevens 
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. plastidip.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciĆ«le doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek. 

Aansprakelijkheid 
plastidip.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. plastidip.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten. plastidip.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht. 


Gebruik op eigen risico
Het gebruik en de toepassing van Plasti Dip is voor eigen risico. Doe eerst een test.

De voorbehandeling, coating- en lak-omstandigheden en de conditie hiervan kunnen invloed hebben op het resultaat van de Plasti Dip coating en de verwijderbare eigenschap van Plasti Dip. 

JD Import wijst iedere verantwoordelijkheid voor, tijdens en na het opbrengen en/of verwijderen van PlastiDip af en aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade. 

JD Import behoudt ten allen tijde het recht om de Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.